Rabu, 24 Februari 2010

pendekatan individu dalam pnp pendidikan islam

sememangnya pelajar kita semakin tidak meminati pengajian pedidikan islam. Guru berperanan mengambil inisiatif pendekatan terhadap pelajar untuk menarik minatnya terhadap pelajaran ini.

ict pedagogi

fadhlina mengatakan bahawa ict dalam pedagogi penting namun masih ada guru yang menggunakan cara tradisional untuk menghabiskan sukatan semata-mata